Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi doğrultusunda, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda dağılımı gösterilen şekilde 2 (iki) Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 17 (on yedi) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) toplam 19 (on dokuz) Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Adayların Strateji ve Bütçe Başkanlığı (https://kamuilan.sbb.gov.tr/), Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (www.tuik.gov.tr) ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet sitelerinde bulunan ilanı inceleyerek, şartları sağlayanların başvurularını 03/08/2022-12/08/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.
 

BİRİMİ

UNVANI

Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 Sözleşmeli Personel alım ilanı Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 Sözleşmeli Personel alım ilanı

ADEDİ

TÜİK Başkanlığı (Merkez-Ankara)

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

16

TÜİK Başkanlığı (Merkez- Ankara)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

2

İstanbul Bölge Müdürlüğü

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

1

TOPLAM

19