Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alacak

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alacak
Abone ol
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANIÜniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Gerekli   bilgi   ve   belgeler   https://duzce.edu.tr/idari/personel/duyurular   adresinden   temin edilebilir.
Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosu  başvuruları  ilana  çıkılan  birimlere;  Profesör  ve  Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri: 30.12.2022-13.01.2023

BAŞVURU EVRAKLARI:
1) Islak İmzalı Başvuru Dilekçesi (Formu)
2) Aday  etkinlik  puan  listesi  (Islak  İmzalı)  Profesör  ve  Doçent  kadroları  için  Adaylar tarafından  toplam  puanı  ve  son  5  yılda  alınan  puanı  gösterecek  şekilde  2  ayrı  liste  halinde düzenlenecektir.
3) Diplomaların (mezun belgelerinin) E-DEVLET çıktıları veya Noter Onaylı Fotokopileri (Üniversitemiz  personeli  Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora,  Uzmanlık,  Doçentlik  Belgelerini  noter yerine  görev  yaptıkları  birimlerin  Fakülte  Sekreterlerine,  Üniversitemiz  dışından  başvuru  yapan adaylar evraklarını Noter yerine evrakların asıllarını ve fotokopilerini yanlarında getirmek suretiyle; Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosu  için  ilana  çıkılan  birimde;  Profesör  ve  Doçent  kadrosu  için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığında yaptırabileceklerdir. )
NOT:  Yabancı  ülkelerden  alınan  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurul  tarafından  verilen denklik belgelerinin de başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
4) Yabancı dil sınavı sonuç belgesi. (e-devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin aslı ya da  noter  onaylı  fotokopileri.  (Üniversitemiz  personeli  yabancı  dil  Belgelerini  noter  yerine  görev yaptıkları   birimlerin   Fakülte   Sekreterlerine,   Üniversitemiz   dışından   başvuru   yapan   adaylar evraklarını Noter yerine evrakların asıllarını ve fotokopilerini yanlarında getirmek suretiyle; Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilana çıkılan birimde; Doçent kadrosu için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığında yaptırabileceklerdir. )
5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve e - devletten alınan adli sicil kaydı.
6) Profesör  kadroları  için  6  (altı)  adet,  Doçent  ve  Doktor  Öğretim Üyesi  kadroları  için  4 (dört) adet başvuru evraklarını içeren USB Bellek. USB İçerikleri;
-   Dilekçenin (Başvuru Formu) imzalanıp taratılmış hali.
-   Özgeçmiş
-   Aday Etkinlik Puan Listesi’nin imzalanıp taratılmış hali ve excel formatı.
-   Düzce Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltime ve Atama Ek Koşulları
-   Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği
-   Diplomaların veya Mezun Belgelerinin Taratılmış Hali (USB içerisindeki diplomaların “Aslı Gibidir” yapılması zorunlu değildir. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık, Doçentlik Belgeleri)
-   Yabancı dil sınavı sonuç belgesi.
-   Bilimsel Çalışmalar
-   İlan Metni
NOT: Adaylar sadece bir kadroya başvurabilir.
 

SIRA NOİLANA
ÇIKILAN BİRİM
BÖLÜMANABİLİM DALIUNVANDERECEADETİLAN ŞARTI
1Ziraat FakültesiBiyosistem MühendisliğiBiyosistem MühendisliğiDoktor Öğretim
Üyesi
31Ziraat     Mühendisi     unvanına      sahip, Sulamada  Uzaktan  Algılama  ve  Makine
Öğrenmesi alanında çalışmış olmak

 

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
Gerekli bilgi ve belgeler https://duzce.edu.tr/idari/personel/duyurular adresinden temin edilebilir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvuruları ilana çıkılan birimlere; Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri: 30.12.2022-13.01.2023

BAŞVURU EVRAKLARI:
1) 
Islak İmzalı Başvuru Dilekçesi (Formu)
2) Aday etkinlik puan listesi (Islak İmzalı) Profesör ve Doçent kadroları için Adaylar tarafından toplam puanı ve son 5 yılda alınan puanı gösterecek şekilde 2 ayrı liste halinde düzenlenecektir.
3) Diplomaların (mezun belgelerinin) E-DEVLET çıktıları veya Noter Onaylı Fotokopileri (Üniversitemiz personeli Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık, Doçentlik Belgelerini noter yerine görev yaptıkları birimlerin Fakülte Sekreterlerine, Üniversitemiz dışından başvuru yapan adaylar evraklarını Noter yerine evrakların asıllarını ve fotokopilerini yanlarında getirmek suretiyle; Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilana çıkılan birimde; Profesör ve Doçent kadrosu için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığında yaptırabileceklerdir. )
NOT: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen denklik belgelerinin de başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
4) Yabancı dil sınavı sonuç belgesi. (e-devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin aslı ya da noter onaylı fotokopileri. (Üniversitemiz personeli yabancı dil Belgelerini noter yerine görev yaptıkları birimlerin Fakülte Sekreterlerine, Üniversitemiz dışından başvuru yapan adaylar evraklarını Noter yerine evrakların asıllarını ve fotokopilerini yanlarında getirmek suretiyle; Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilana çıkılan birimde; Doçent kadrosu için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığında yaptırabileceklerdir. )
5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve e - devletten alınan adli sicil kaydı.
6) Profesör kadroları için 6 (altı) adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 (dört) adet başvuru evraklarını içeren USB Bellek.

USB İçerikleri;
Dilekçenin (Başvuru Formu) imzalanıp taratılmış hali.
Özgeçmiş
Aday Etkinlik Puan Listesi’nin imzalanıp taratılmış hali ve excel formatı.
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltime ve Atama Ek Koşulları
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği
Diplomaların veya Mezun Belgelerinin Taratılmış Hali (USB içerisindeki diplomaların “Aslı Gibidir” yapılması zorunlu değildir. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık, Doçentlik Belgeleri)
Yabancı dil sınavı sonuç belgesi.
Bilimsel Çalışmalar
İlan Metni

 NOT: Adaylar sadece bir kadroya başvurabilir

 

SIRA
NO
İLANA ÇIKILAN BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIUNVANDERECEADETİLAN ŞARTI
1Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesiİktisatİktisat TeorisiDoktor Öğretim Üyesi31Finans ve Çevre Ekonomisi alanlarında uluslararası yayın yapmış olmak.
2Akçakoca Meslek YüksekokuluGıda İşlemeGıda TeknolojisiDoktor Öğretim Üyesi21Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış, Gıda Mikrobiyolojisi, Küf ve Mikotoksinleri ile Bitkisel Kaynaklı Doğal Antimikrobiyaller alanlarında çalışmış olmak.
3Çilimli Meslek YüksekokuluVeterinerlikLaborant ve Veteriner SağlıkDoktor Öğretim Üyesi21Veterinerlik Fakültesi mezunu, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları alanında doktora yapmış ve Süt Sığırlarında Glikoz Perktüsörü alanında çalışmış olmak.
4Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek YüksekokuluElektronik Ve OtomasyonMekatronikDoktor Öğretim Üyesi21Kriptoloji, DNA Kriptolojisi, DNA Hesaplama ve Steganografi alanında çalışmış olmak.
5Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek YüksekokuluMakine Ve Metal TeknolojileriEndüstriyel KalıpçılıkDoktor Öğretim Üyesi21Kompozit Malzemelerin 3 Boyutlu Yazdırılması alanında çalışmış olmak.
6Düzce Meslek YüksekokuluBilgisayar TeknolojileriBilgisayar ProgramcılığıDoktor Öğretim Üyesi21Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış ve Basınç Ülserlerinin Önlenmesi alanında çalışmış olmak.
7Düzce Meslek YüksekokuluElektronik Ve OtomasyonKontrol Ve Otomasyon TeknolojisiDoktor Öğretim Üyesi21Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış ve Isıl Sistemler ve Kontrolü alanında çalışmış olmak.
8Düzce Meslek YüksekokuluTasarımİç Mekan TasarımıDoktor Öğretim Üyesi21İç Mekan Tasarımı alanında doktora yapmış olmak.
9Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitimin Felsefi Sosyal ve Tarihi TemelleriDoktor Öğretim Üyesi31Felsefe Eğitimi, Eğitim Tarihi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi alanlarında çalışmış olmak.
10Eğitim FakültesiMatematik Ve Fen Bilimleri EğitimiFen Bilgisi EğitimiDoktor Öğretim Üyesi21Fen Bilimleri Öğretiminde Teknoloji Tasarımı ve Öğrenme Stratejileri alanlarında çalışmış olmak.
11Fen Edebiyat FakültesiArkeolojiPrehistoryaDoçent11Pleistosen Arkeolojisi, Yontma Taş Alet Teknolojisi ve Kemik Alet Teknolojisi alanlarında çalışmış olmak.
12Fen Edebiyat FakültesiBiyolojiZoolojiDoktor Öğretim Üyesi21Deneysel Diyabet ve Miyokardiyal İskemi-Reperfüzyon Aritmileri alanında çalışmış olmak.
13Fen Edebiyat FakültesiKafkas Dilleri Ve KültürleriÇerkez Dili Ve EdebiyatıDoktor Öğretim Üyesi21Yüksek lisansını ve doktorasını Çerkez (Adıge) Dili ve Edebiyatı alanında yapmış, Rus Dilinde ve Adıge Edebiyatı alanında çalışmış olmak.
14Fen Edebiyat FakültesiKimyaAnorganik KimyaDoktor Öğretim Üyesi21Doktorasını Kimya alanında yapmış , Organometalik Bileşikler ve Grafen Malzemeler üzerine hesaplamalı ve deneysel çalışmaları olmak.
15Fen Edebiyat FakültesiTarihYeniçağ TarihiDoktor Öğretim Üyesi21İngiltere'nin Afganistan Politikası ve Osmanlı-İngiliz Münasebetleri alanında çalışmış olmak.
16Fen Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk DiliDoktor Öğretim Üyesi21Runik Metinlerde Cümle Yapıları üzerine çalışmış olmak.
17Gölyaka Meslek YüksekokuluBilgisayar TeknolojileriBilgisayar ProgramcılığıDoçent11Doçentliğini Matematik alanında almış, Çok Değişkenli Polinomlar ve Özel Fonksiyonlar alanlarında çalışmış olmak.
18Gölyaka Meslek YüksekokuluBilgisayar TeknolojileriBilgisayar ProgramcılığıDoktor Öğretim Üyesi31Matematik alanında doktora yapmış ve Asimetrik Topoloji, Ditopolojik Doku Uzayları ve İkili Topolojik Uzaylar alanında çalışmış olmak.
19Hakime Erciyas Yabancı Diller YüksekokuluMütercim TercümanlıkMütercim TercümanlıkDoktor Öğretim Üyesi21Sinoloji alanında doktora yapmış ve Çince Okuduğunu Anlama Becerisi alanında çalışmış olmak.
20İlahiyat FakültesiFelsefe Ve Din BilimleriDin BilimleriDoktor Öğretim Üyesi31İlahiyat Fakültesi veya dengi bir fakülte mezunu olmak, Dinler Tarihi alanında doktora yapmış olmak ve Yazı Öncesi Toplumlarda
Dini Düşünce ve Modern Dönemde Dini Kavramların Tarihi alanında çalışmış olmak.
21İlahiyat FakültesiFelsefe ve Din Bilimleriİslam FelsefesiDoçent21İlahiyat Fakültesi veya dengi bir fakülte mezunu olmak ve İslam Felsefesi alanında Doçent unvanı almış olmak.
22İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriArap Dili ve BelagatıDoktor Öğretim Üyesi11İlahiyat Fakültesi veya dengi bir fakülte mezunu olmak, Arap Dili ve Belgatı alanında doktora yapmış ve Arapçadan 80 veya üzeri yabancı dil puanı almış olmak.
23İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriFıkıhDoçent21İlahiyat Fakültesi veya dengi bir fakülte mezunu , Fıkıh alanında doktora yapmış olmak. İslam Hukukunda Nikâh ve Talakın Tescili, Sütkardeşliği, Mahremiyet, Mehir, İddet Nafakası, Günümüz Nikâh Problemleri alanında çalışmış olmak.
24İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriFıkıhDoçent11İlahiyat Fakültesi veya dengi bir fakülte mezunu, Fıkıh alanında doktora yapmış olmak. Selçuklu İslam Hukuku ve Osmanlı Ceza Hukuku alanında çalışmış olmak.
25İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriTefsirDoktor Öğretim Üyesi11İlahiyat Fakültesi veya dengi bir fakülte mezunu, Tefsir alanında doktora yapmış olmak. Ahmet Mahir Efendi ve Mehmet Akif’in Tefsirciliği alanında çalışmış olmak.
26İşletme FakültesiİşletmeSayısal YöntemlerDoçent11Sayısal Yöntemler alanında doktora yapmış ve Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler alanında çalışmış olmak.
27İşletme FakültesiSağlık YönetimiSağlık YönetimiProfesör11Doçent unvanını Sağlık Yönetimi alanında almış, Hasta ve Çalışan Güvenliği, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Sağlık Politikası ve Sağlık Ekonomisi alanlarında çalışmış olmak.
28Kaynaşlı Meslek YüksekokuluMalzeme Ve Malzeme İşleme TeknolojileriPolimer TeknolojisiProfesör11Yeşil Sentetik Metodoloji, Zeolit Kimyası, Organik Hidroperoksitler ve Doğal Kozmetik Ürünler alanında çalışmış olmak.
29Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar BilimleriDoçent21Bulanık Mantık ve Çok Kriterli Karar Verme alanında çalışmış olmak.
30Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar DonanımıDoktor Öğretim Üyesi21Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış ve Yapay Öğrenme ve Görüntü İşleme alanında çalışmış olmak.
31Mühendislik FakültesiBiyomedikal MühendisliğiBiyoenformatikDoçent11Doçentliğini Biyoenformatik alanında almış ve Yeni Nesil Dizileme Verisi Analizi alanında çalışmış olmak.
32Mühendislik FakültesiÇevre MühendisliğiÇevre BilimleriDoktor Öğretim Üyesi21Çevre Mühendisliği alanında doktora yapmış ve Anaerobik Yüksek Hızlı Reaktörlerle ve Mikroalglerle Atık Su Arıtımı alanında çalışmış olmak.
33Ormancılık Meslek YüksekokuluOrmancılıkOrmancılık ve Orman ÜrünleriDoktor Öğretim Üyesi21Orman Ağaçları Üzerinde İklim Değişikliği, Kuraklık Stresi ve Ağır Metal Kirliliğinin etkileri alanında çalışmış olmak.
34Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikİç Hastalıkları HemşireliğiDoktor Öğretim Üyesi11İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış , Geriatri Hemşireliği, Uyku ve Aküpresür alanlarında çalışmış olmak.
35Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluSağlık Ve Bakım HizmetleriYaşlı BakımıDoçent11Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Doçent unvanına sahip, Yaşlı Bakımı, Kurumsal Bakım, Demans ve Alzheimerlı Hastanın Bakımı alanlarında çalışmış olmak.
36Sanat, Tasarım ve Mimarlık FakültesiTemel Sanat BilimleriTemel Sanat BilimleriDoçent11Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat alanında Doçentliğini almış ve Çağdaş Türk Sanatı, Modern Sanat, Sanat ve Siyaset ile Çağdaş Sanat Sorunları alanlarında çalışmış olmak.
37Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÇocuk CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi31Deneysel Safra Yolları Atrezisi alanında çalışmış olmak.
38Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi11Pseudoeksfolyatif Glokom ve Homosistein Seviyeleri alanında çalışmaları olmak.
39Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriNöroşirurjiDoçent11Epidural Fibrozis alanında çalışmış olmak.
40Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi11Tıpta uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak.
41Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi31Biyolojik Ajan Kullanan Hastalarda Hepatit B Reaktivasyonu ve Zoonotik Enfeksiyon alanında çalışmış olmak.
42Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi31Gastroentroloji alanında Yandal Uzmanı ve Biyopsi Kanıtlı Yağlı Karaciğer Hastalığı alanında çalışmış olmak.
43Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiDoçent11Doçentliğini Nöroloji alanında almış olmak.
44Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyodiagnostikProfesör11Toraks ve Kas-İskelet Alanında tecrübeli ve bu alanlarda Yeni Sonografik Tetkikleri uygulama deneyimine sahip olmak.
45Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk ve Ergen Ruh Sağlığı HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi31Çocukların Duygu Durumlarıyla ilgili çalışmış ve Bilişsel Davranışçı Terapi Yapabilme yeterliliğine sahip olmak.
46Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriBiyoistatistik ve Tıbbi BilişimDoçent11Grup Ardışık Deneme Tasarımları, Kanser Klinik Denemeleri ve Maliyet-Etkinlik Analizi alanlarında çalışmış olmak.
47Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriBiyokimyaDoçent11Tıp Fakültesi mezunu ve tıpta uzmanlığını Tıbbi Biyokimya alanında almış olmak. Koroner Arter Hastalıkları, Diyabet Gibi Metabolik Hastalıklar ve Biyokimya alanında Yapay Zeka çalışmaları olmak.

 

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, 657 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre Öğretim elemanı alınacaktır.

BAŞVURU
1- Başvuru Tarihleri: 30.12.2022 - 13.01.2023 tarihleri arasındadır.
2- Başvurular ilana çıkılan akademik birimlere (FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKULU) şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve yanlış birime gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.

NOT: Evrakların şahsen ya da posta ile gönderileceği; aynı zamanda başvurulan kadronun ait olduğu (Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu) birimlerin adreslerine https://duzce.edu.tr/ internet adresinden akademik başlıklı ikona tıklayarak ulaşabilirsiniz. (Yalnızca Rektörlük bünyesine alınacak olan Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna başvuracak adaylar evraklarını Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Konuralp Yerleşkesi Yörük Mah. Merkez/DÜZCE adresine göndereceklerdir.

3- Ön Değerlendirme Sonuçları 17.01.2023 tarihinde https://duzce.edu.tr/idari/personel/duyurular internet sitesinden duyurulacaktır.
4- Giriş Sınavları 19.01.2023 tarihinde saat 13:00'da başvurulan birimlerde yapılacaktır. Sonuçlar 23.01.2023 tarihinde https://duzce.edu.tr/idari/personel/duyurular internet sitesinden duyurulacaktır.
5- Başvuru için gereken evraklar;
Dilekçe ( https://duzce.edu.tr/idari/personel/duyurular adresinden ulaşabilir.)
Lisans mezuniyet belgesinin e devlet çıktısı ve Lisans transkriptinin fotokopisi.
İlan şartlarında var ise yüksek lisans/doktora mezuniyet/öğrencilik belgesinin e devlet çıktısı.

ÖNEMLİ (!) : ıslak imzalı diploma/öğrencilik belgesinde ya da e - devletten alınan mezuniyet/öğrencilik belgelerinde ilan şartında belirtilen alan açıkça yazmıyorsa adayların mezun olduğu veya öğrenim gördüğü birimin öğrenci işlerinden ilan şartında istenilen alanın belirtildiği ıslak veya elektronik imzalı belgeyi de ibraz etmeleri gerekmektedir.
- İlan şartlarında var ise deneyim belgesi
- İlan şartlarında var ise usta öğreticilik belgesi/sertifika vb. evraklar.
- ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Bilgisayar çıktısı)
NOT: Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kuruluşlarından mezun olan adayların denklik belgelerini de sunması gerekmektedir.

6- Adaylar, tek kadro için başvuruda bulunabilirler

 

SIRA NOİLANA ÇIKILAN BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIUNVANDERECEADETALES PUAN BARAJIY. DİL PUAN BARAJIİLAN ŞARTI
1Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiYönetim BilimleriAraştırma Görevlisi417050Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
2Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek BilimleriFarmasötik KimyaAraştırma Görevlisi417050Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmasötik Kimya Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
3Gölyaka Meslek YüksekokuluPazarlama ve ReklamcılıkE-Ticaret ve PazarlamaÖğretim Görevlisi1170MUAFİletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü lisans mezunu, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış ve alanında en az 5 yıl deneyime sahip olmak.
4İlahiyat FakültesiFelsefe ve Din Bilimleriİslam FelsefesiAraştırma Görevlisi417050İlahiyat Fakültesi veya dengi bir fakülte mezunu ve Felsefe ve Din Bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
5İlahiyat Fakültesiİslam Tarihi ve SanatlarıSiyeri Nebi ve İslam TarihiAraştırma Görevlisi417050İlahiyat Fakültesi veya dengi bir fakülte mezunu ve Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
6İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriArap Dili ve BelagatıAraştırma Görevlisi417050İlahiyat Fakültesi veya dengi bir fakülte mezunu, Arap Dili ve Belagati alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
7Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar BilimleriAraştırma Görevlisi417080Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak ve yabancı dilden 80 veya üzeri puan almış olmak.
8Mühendislik FakültesiElektrik-Elektronik MühendisliğiElektrik MakineleriAraştırma Görevlisi417080Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor ve yabancı dilden 80 veya üzeri puan almış olmak.
9Mühendislik FakültesiElektrik-Elektronik MühendisliğiElektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga TekniğiAraştırma Görevlisi417080Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor ve yabancı dilden 80 veya üzeri puan almış olmak.
10Mühendislik FakültesiEndüstri MühendisliğiEndüstri MühendisliğiAraştırma Görevlisi417050Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
11Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiEnerjiAraştırma Görevlisi417050Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Makine Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak..
12Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiMakine Teorisi ve DinamiğiAraştırma Görevlisi417050Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Makine Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
13RektörlükRektörlük(Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğünde görevlendirilmek üzere)Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)117050Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans ve tezli yüksek lisans mezunu, Bahçe Bitkileri Bölümünde doktora yapıyor ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı alanında çalışmış olmak.
14RektörlükRektörlük(Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğünde görevlendirilmek üzere)Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)117050Çevre Mühendisliği Bölümü lisans ve Çevre Bilimleri alanında tezli yüksek lisans mezunu ve Atıklardan Biyogaz Üretimi ve Serin Çatıların Küresel Isınmaya Etkisi alanında çalışmış olmak.
15Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikİç Hastalıkları HemşireliğiAraştırma Görevlisi417050Hemşirelik Bölümü lisans mezunu ve İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapıyor olmak.
16Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluSağlık Bakım HizmetleriYaşlı BakımıÖğretim Görevlisi3170MUAFSosyal Hizmet Bölümü lisans ve tezli yüksek lisans mezunu, Sosyal Hizmet alanında doktora yapıyor ve Tıbbi Sosyal alanda deneyimli olmak.
17Ziraat FakültesiTarımsal BiyoteknolojiTarımsal BiyoteknolojiAraştırma Görevlisi417050Ziraat Fakülteleri veya Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültelerinden mezun ve Tarımsal Genetik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyorÖnceki Haber

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğreti...

MEBİM, “WORLD CLASS” Başarı Ödülünün de Sahibi OlduSonraki Haber

MEBİM, “WORLD CLASS” Başarı Ödülünün de...

Yorum Yazın

Talip Geylan'dan ülke ve çalışma hayatı gündemine ilişkin değerlendirmeler
Deprem Tazminatı Ödemelerine Dahil Edilmeyen İlçeler İçin Cumhurbaşkanlığına Başvurduk
Değişen Ödül Yönetmeliği Hakkında Değerlendirme
Öğretmen Çocukları, Bursluluk sınavına depremden etkilen öğrenci kontenjanından başvuru yapamıyor
2023 YKS’ye girecek depremzede adayları ilgilendiren yeni gelişme
Millî Teknoloji Meslek Lisesi, çok özellikleri olan bir meslek lisesi olacak
Milli Eğitim Bakanlığından deprem bölgesindeki okul birincilerine dair yeni düzenleme
Bursluluk sınavına girecek öğrenciler hangi konulardan sorumlu olacaklar?
Haziran ayı mesleki çalışmalarının detayları belli oldu
Deneyap Kart Akademi Eğitimleri - 3 Başlıyor!
Bu okullarımıza artık köy yaşam merkezi diyoruz
Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Kapsamında Sıkça Sorulan Soruların Cevapları Yayımlandı
Uzman Öğretmenlik Ve Başöğretmenlik Eğitim Programı İçin Başvurular Başladı
İşte haftanın yalan haberleri
2023 İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuruları Alınmaya Başlandı
MEB’de Görevde Yükselme Sınavı İçin Yazılı Sınav İnternet Başvuru Ve Onay Süreci Başladı
2023 DGS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
Bilim ve sanat merkezlerimiz, TÜBİTAK'a damgasını vurmaya devam ediyor
Mesleki Ve Teknik Eğitimde Fikri Ve Sınai Mülkiyet Atılımı
Bakan Özer'den Müjde: Her Okula Rehber Öğretmen Atanacak