Samsun Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Samsun Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı
Abone ol
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS 2022 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.
İlan
No:
ÖĞRENİM
DURUMU
UNVANIADETPUAN TÜRÜÖĞRENİM DURUMUAÇIKLAMA
2022
2-01
LisansBüro Personeli1KPSSP3Gazetecilik lisans
programı mezunu olmak.
-  Habercilik  alanında en az beş yıl deneyim sahibi olmak.
-  Adobe Photoshop, Adobe Indesing ve Quark programlarını kullanabilme yetkinliğine sahip olmak.
2022
2-02
OrtaöğretimDestek Personeli (Temizlik Görevlisi/ Kadın)1KPSSP94Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.-   Üniversitemizin tüm kampüs ve birimlerinde iç ve dış alanda çalışmaya engel bir durumu olmamak.
-   Hijyen belgesi sahibi olmak.
-   Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi   bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
2022
2-03
OrtaöğretimDestek Personeli (Temizlik Görevlisi/ Erkek)2KPSSP94Ortaöğretim  veya  dengi okul mezunu olmak.-   Üniversitemizin tüm kampüs ve birimlerinde iç ve dış alanda çalışmaya engel bir durumu olmamak.
-   Hijyen belgesi sahibi olmak.
-   Görevini devamlı yapmasına   engel   teşkil   edecek sağlık  problemi  bulunmadığını  tam  teşekküllü  bir sağlık  kuruluşundan  alınacak sağlık    raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)


TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:
1- Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
2- Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,
3- Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
4- Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak,
5- Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
6- Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
7- Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
8- Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
9- Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

ÖNEMLİ NOTLAR:
1-Adaylar belirtilen ilanlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler. Birden fazla pozisyona başvuranların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2-E-posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
3-Daha önce çalışırken kurumumuzca iş akdi feshedilenler ve kurumumuzdan kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
4-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
5-Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR:
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (askerliğini yapmış, tecilli ya da muaf olmak).
3-Başvuracak adayın durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
4-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1-Başvuru Formu (http://www.samsun.edu.tr internet adresinden yapılacak duyurudan temin edilecektir.)
2-Bir adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
4-Öğrenim Belgesinin (İlanda belirtilen öğrenimlerine ilişkin) Fotokopisi (Başvuruda bulunacak olan adaylar e-devlet üzerinden  alınan  karekodlu  belgeler  ile  başvuru  yapılabilecektir.  Yabancı  yükseköğretim  kurumu  mezunlarının diplomalarının  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığınca  denkliğini  gösteren  belgesinin  başvuruda  ibraz  edilmesi gerekmektedir.)
5- İlanın açıklama kısmında istenilen belgelerin aslı veya fotokopisi
6-2022 KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Başvuru yapılan ilanda belirtilen puan türünde ve kontrol numarası bulunan bir sureti)
7-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınan karekodlu belge) 8-Adli Sicil Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınan karekodlu belge)
9-2022-02-01   Nolu   ilan   için   karekodlu   SGK   Hizmet   Dökümü/Hizmet   Belgesi   ve   daha   önceden   çalışılan kurum/kuruluşlardan alınan ıslak imzalı tecrübe belgesi (Yapılan işin unvanını ve süresini belirten)
Not:
1-İstenilen belgelerin aslı atanmaya hak kazanılması durumunda istenecektir. 2-E-Devlet üzerinden alınan barkodlu/karekodlu çıktılar kabul edilecektir.


BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
1- Adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından (http://www.samsun.edu.tr) temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen veya aşağıda bildirilen adrese kargo/posta ile müracaat edeceklerdir. (Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Evrakların yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, posta ile başvuran adayların başvurularının postadaki gecikmelerinden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
2-Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1-KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek (kontenjan sayısının iki katı) adaylar, başvuru bitim tarihinden sonraki 7 (yedi) gün içerisinde belirlenecektir. Yerleştirme sonuçları ve atama için talep edilen evraklar http://www.samsun.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2-Atanmaya hak kazanan adayların; sonuçların http://www.samsun.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.samsun.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir.
3-Belgelerin teslimini müteakip 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması yapılacak ve sonucuna göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.
4-Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62’nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler.
5-İlanda bulunmayan durumlar için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

BİLGİ İÇİN
Personel Daire Başkanlığı
Telefon Numarası0 362 313 00 55 (1151-1156)
Şahsen Başvuru AdresiRektörlük Evrak Kayıt Birimi Canik Yerleşkesi Gürgenyatak Mahallesi Merkez Sokak No:40-2/1 Canik/ SAMSUN
Posta/Kargo İle Başvuru AdresiSamsun Üniversitesi Rektörlük Merkez Ofisi Zafer Mah. Cumhuriyet Cd. No:33 İlkadım/ SAMSUN
Son Başvuru Tarihi12.01.2023 (Mesai bitimine kadar)
Sonuç Açıklama Tarihi19.01.2023 (Mesai bitimine kadar)

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Yıldız Teknik Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alacakÖnceki Haber

Yıldız Teknik Üniversitesi 27 Öğretim Üy...

Tarsus Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi Alımı YapacakSonraki Haber

Tarsus Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi Alı...

Yorum Yazın

Bu Yarıyıl Tatilinde İlk Kez Açılan Kış Okullarından 250 Bin Öğrenci Yararlandı
6 Şubat Pazartesi kar tatili verilen iller
Öğretmenlik, adanmışlıktır. Bu fotoğrafı başka yerde göremezsiniz
Hava koşulları nedeniyle görev yerlerine gidemeyecek öğretmenlerimizi idari izinli saymalıdır
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler ne zaman özür durumu, il içi ve il dışı yer değiştirmelerine başvurabilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı Yemek/Beslenme Hazırlama Ve Dağıtımı Kılavuzu Yayınladı
Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş işlemleri nasıl yapılacak?
DEVLETİN MÜLKÜ olan makamları, DEVRE MÜLK gibi görenler
Sendikal Hukuk Mücadelemiz kitabının dördüncüsü yayımlandı
Şeflerimizin sorunlarını biliyor ve çözümü noktasında her düzeyde kesintisiz gayretimizi sürdürüyoruz
"Şube Müdürlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ Çalıştayı gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığından eğitim öğretimin ikinci yarıyılı için genelge
TEKNOFEST İzmir Spotter Kule Başvuruları Başladı!
Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması ve Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması başvuruları başladı
Rehber Kitap ve Öğrenme Senaryoları Hazırlandı
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Roket Yarışması
Cumhuriyetimizin 100. Yılında TEKNOFEST Coşkusu 3’e Katlanıyor!
Engelli Kamu Görevlilerinin Talepleri Bakan Yanık’a İletildi
Düşen Enflasyon Değil, Alım Gücümüzdür!
Mücadelemiz sonucu 50/d sorunu çözüldü