Beykent Üniversitesi 3 akademik personel alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun  ilgili  maddeleri  ile  09.11.2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  hükümleri uyarınca 3 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Elemanı

Alanı

ALES/YDS
Eş Değeri Puanı

ALES
Puan Türü

Ek Açıklamalar

Meslek Yüksekokulu

Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı alanından en az tezli yüksek lisans mezunu olmak

ALES: 70

SAY

Öğr.Gör.

1

Grafik Tasarım alanından en az tezli yüksek lisans mezunu olmak

ALES: 70

EA

Öğr.Gör.

1

Çizgi Film(Animasyon), Çizgi Film Animasyon Tasarımı, Animasyon Tasarımı veya Animasyon ve Oyun Tasarımı alanlarının birinden en az tezli
yüksek lisans mezunu olmak

ALES: 70

SÖZ

Öğr.Gör.


BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlangıç Tarihi                       : 17.04.2021
Son Başvuru Tarihi                                : 01.05.2021
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı   : 04.05.2021
Sınav Tarihi                                           : 06.05.2021
Nihai Değerlendirme Tarihi                  : 07.05.2021

Başvurular  Yazı  İşleri  Müdürlüğü’ne  şahsen  ve/veya  posta  yoluyla  yapılmalıdır.  Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların   son   başvuru   tarihine   kadar   ulaşmış   olması   gerekmektedir.   Postada   yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER
1-   Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,
2-   YÖK formatlı özgeçmiş.
3-   Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4-   2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
5-   Adli Sicil Kaydı Belgesi
6-   Lisans  /Yüksek  Lisans  /Doktora  Diploması  onaylı  örneği  (Diploma  Yurt  Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)
7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.
8- ALES Belgesi
9- Yabancı Dil Belgesi
10- ALES  muafiyeti  için,  görev  yapılan  yükseköğretim  kurumlarından  alınacak  hizmet belgesi ve atama olur yazısı.
11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.
12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi.
13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.
14- 6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Mevzuatı  Uyarınca  Akademik  Personel Adayı Açık Rıza Metni.

Ön    değerlendirme    Sonuçları    ve    nihai    değerlendirme    sonuçları    Üniversitemizin www.beykent.edu.tr  web  adresinde  yayınlanacak  olup,  bu  aynı  zamanda  tebligat  niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Aday Başvuruları:
Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Yazı İşleri Müdürlüğü Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No:19 34396 Sarıyer, İstanbul
Not:  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Mevzuatı  uyarınca  hazırlanan  Aydınlatma Metni’ne   https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-   verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat- uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza     Metnine     https://www.beykent.edu.tr/beykent-     hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk- mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.