Dokuz Eylül Üniversitesi 41 akademik personel alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz  birimlerine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu'na  göre  aşağıda  belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ile  Üniversitemizin  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na göre yapılacaktır.

Profesör  kadroları  daimi  statüde  olup,  başvuracakların  başvurdukları  anabilim  dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca  araştırma  eserini  ve  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan  6  (altı)  nüsha  dosya  veya 1 (bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) nüsha CD/flash bellek ekleyerek;

Doçent  kadroları  daimi  statüde  olup,  başvuracakların  başvurdukları  anabilim  dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4  (dört)  nüsha  dosya  veya  1  (bir)  nüsha  dosya  ile  bu  dosyadaki  belgeleri  içeren  salt  okunur 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte, bu ilanın  yayımlandığı  tarihten  itibaren  21.05.2021  tarihine  kadar  Rektörlük  Personel  Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine  kısa  özgeçmişlerini,  Doktora  belgelerini  ve  yayınlarını  kapsayan  4  (dört)  nüsha dosya  veya  1  (bir)  nüsha  dosya  ile  bu  dosyadaki  belgeleri  içeren  salt  okunur  4  (dört)  nüsha CD/flash  bellek  ekleyerek  bu  ilanın  yayım  tarihinden  itibaren  21.05.2021  tarihine  kadar  ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'te belirtilen şartlara sahip olmak.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI/
ANASANAT DALI/ PROGRAMI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fizik Eğitimi

Profesör

1

Fizik Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.

Matematik Eğitimi

Doçent

1

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi (Matematik Eğitimi) alanında doçentliğini almış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Çocuk Diş Hekimliği

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Çocuk Diş Hekimliği uzmanı olmak. Çocuklarda dental
anksiyete üzerine çalışması olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Heykel

Profesör

1

Plastik Sanatlar alanında doçentliğini almış olmak. Heykel
alanında çalışmaları olmak.

Tekstil Tasarımı

Profesör

1

Plastik Sanatlar alanında doçentliğini almış olmak. Tekstil baskı tasarımı alanında çalışmaları olmak.

Tekstil Tasarımı

Profesör

1

Plastik Sanatlar alanında doçentliğini almış olmak. Tekstil
dokuma tasarımı alanında çalışmaları olmak.

Tezhip

Doçent

1

Geleneksel Türk Sanatları alanında doçentliğini almış olmak. Minyatür alanında çalışmaları olmak.

Tezhip

Doçent

1

Geleneksel Türk Sanatları alanında doçentliğini almış olmak. Tezhip alanında çalışmaları olmak.

Fotoğraf

Doçent

1

Plastik Sanatlar alanında doçentliğini almış olmak. Analog ve deneysel fotoğraf alanında çalışmaları olmak.

Eski Çini Onarımları

Doçent

1

Plastik Sanatlar alanında doçentliğini almış olmak. Çini tasarımı alanında çalışmaları olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Hemşirelik Esasları

Profesör

1

Hemşirelik Esasları ve Yönetimi alanında doçentliğini almış olmak. Hemşirelik alanında çalışmaları olmak.

Hemşirelik Esasları

Doçent

1

Hemşirelik Esasları ve Yönetimi alanında doçentliğini almış olmak. Hemşirelik alanında çalışmaları olmak.

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doçentliğini almış olmak. Hemşirelik alanında çalışmaları olmak.

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doçentliğini almış olmak. Hemşirelik alanında çalışmaları olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği alanında doçentliğini almış olmak. Hemşirelik alanında çalışmaları olmak.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği alanında doçentliğini almış olmak. Hemşirelik alanında çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları

Profesör

1

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası alanında doçentliğini almış olmak. İklim değişikliği ve afet yönetimi konularında çalışmaları olmak.

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları

Profesör

1

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası alanında doçentliğini almış olmak. Göç konusunda çalışmaları olmak.

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

Muhasebe alanında doçentliğini almış olmak. Sürdürülebilirlik ve hile denetimi konularında çalışmaları olmak

İstatistik

Doçent

1

Nicel Karar Yöntemleri alanında doçentliğini almış olmak.
İstatistiksel kalite kontrol konusunda çalışmaları olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Arap Dili ve Belagati

Doçent

1

Modern Arap Edebiyatı ve Arapça Dil Öğretim Yöntemleri alanında çalışmaları olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

Üretim Yönetimi ve Pazarlama (*)

Doçent

1

Pazarlama alanında doçentliğini almış olmak. İnovasyon, sürdürülebilirlik ve kalite alanlarında çalışmaları olmak.

Dış Ticaret (*)

Doçent

1

Pazarlama alanında doçentliğini almış olmak. Uluslararası pazarlama ve sürdürülebilirlik konularında çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bina Bilgisi

Profesör

1

Mimarlık alanında doçentliğini almış olmak. Mimari tasarım ve çocuk-mekan ilişkileri alanında çalışmaları olmak.

Restorasyon

Profesör

1

Mimarlık alanında doçentliğini almış olmak. Kırsal mimarlık mirası, somut ve somut olmayan kültürel miras alanlarında
çalışmaları olmak.

Yapı Bilgisi

Profesör

1

Mimarlık alanında doçentliğini almış olmak. Sürdürülebilir mimarlık ve mimaride güneş enerjisi kullanımı alanlarında
çalışmaları olmak.

Bina Bilgisi

Doçent

1

Mimarlık alanında doçentliğini almış olmak. Mimari tasarım süreçlerinde kullanıcı katılımı alanında çalışmaları olmak.

Yapı Bilgisi

Doçent

1

Mimarlık alanında doçentliğini almış olmak. Taşıyıcı sistemler ve geniş açıklıklı yapıların etkin tasarımı alanında çalışmaları
olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Hidrolik

Profesör

1

İnşaat Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Hidrolojik modellerin geliştirilmesi ve uygulanması alanlarında çalışmaları olmak.

Çevre Teknolojisi

Profesör

1

Çevre Mühendisliği lisans mezunu olmak. Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Endüstriyel atıksu arıtımı ve ileri oksidasyon yöntemleri konusunda
çalışmaları olmak.

Tekstil Teknolojisi

Profesör

1

Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Örme kumaş mekaniği ve geometrisi üzerine
çalışmaları olmak.

Üretim Metalurjisi

Doçent

1

Kimya alanında doçentliğini almış olmak. Polimerik malzemeler ve biyomalzemeler konularında çalışmaları olmak.

Bilgisayar Yazılımı (*)

Doçent

1

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak.
Tıbbi bilişim alanında çalışmaları olmak.

Ulaştırma

Doçent

1

İnşaat Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Sinyalize ve dönel kavşak performansı konularında
çalışmaları olmak

TIP FAKÜLTESİ

Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak.

Göğüs Hastalıkları

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Göğüs Hastalıkları Uzmanı olmak. Torasik onkoloji alanında
çalışmaları olmak.

Radyasyon Onkolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olmak.

Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı olmak.

Kulak, Burun ve Boğaz
Hastalıkları

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı olmak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

Kardiyopulmoner Fizyoterapi-
Rehabilitasyon

Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçentliğini almış
olmak.

İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Profesör

1

Yönetim ve Strateji alanında doçentliğini almış olmak. Sosyal girişimcilik ve dijitalleşme konularında çalışmaları olmak.