Kadir Has Üniversitesi 3 akademik personel alacak

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANIÜniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültelerine öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyeleri” alınacaktır.
İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

 

Fakülte/ Yüksekokul

Bölümü

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Aranan Koşullar

İlan Son Başvuru
Tarihi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme

Dr. Öğretim Üyesi

1

1- İşletme alanında Doktora yapmış olmak.
2- SSCI kapsamındaki bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak.
3- Yurt dışı ve yurt içi bilimsel kongre/konferanslara katkıda bulunarak katılmış olmak
4- Lisans ve lisansüstü düzeyde farklı pazarlama konularında ders vermiş olmak.
5- Tüketici davranışı, kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, etik, ve banka /finansal hizmetlerde pazarlama konularında araştırmalar yapmış olmak.

2.11.2021

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Dr. Öğretim Üyesi

1

1- Doktora veya yüksek lisans derecesini yurtdışında tanınmış bir üniversitede yapmış olmak.
2- Göç ve sınır çalışmaları ile siyaset teorisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
3- Yurtiçinde ve yurtdışında bilimsel yayınlara sahip olmak. 4- Ulusal/uluslararası projelerde araştırma yürütmüş olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü / Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1- Hukuk Fakültesi lisans derecesine sahip olmak,
2- Kamu Hukuku alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, 3- İngilizce ÜDS’den veya YDS’den 90 ve üzeri puan almış olmak, 4- İleri Seviye (C1) Almanca biliyor olmak.

 


Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.
Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),
2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.)
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
3. Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.
4. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları bilimsel dosyaları,
5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge,
6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
7. Kimlik belgesi,
8. 1 adet fotoğraf.