Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 3 akademik personel alacak

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği” ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam
zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. 

 

İLAN NO

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/
ANABİLİM DALI/ PROGRAM/

KADRO UNVANI

ADEDİ

ALES

YAB. DİL

ÖZEL ŞARTLAR

2021/12

Avrupa Meslek
Yüksekokulu

Eczane Hizmetleri

Öğr. Gör.

1

70

-

Doktora eğitimini Farmasotik Botanik dalında
yapıyor olmak.

2021/13

Avrupa Meslek
Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme
ve Teknikleri

Öğr. Gör.

1

70

-

Hemşirelik Fakültesi lisans mezunu olup, hemşirelik
alanında tezli yüksek lisansını yapmış olmak.

2021/14

Diş Hekimliği Fak.

Pedodonti

Arş. Gör.

1

70

50

Doktora eğitimini Pedodonti alanında yapıyor olmak.


İSTENİLEN BELGELER
1- Başvurdukları bölüm/programı belirten dilekçe
2- YÖK Formatında Özgeçmiş, ekinde yayın listesi 
3- Lisans, yüksek lisans, uzmanlık/doktora mezuniyet belgesi veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi
4- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti
5- Lisans ve yüksek lisans not döküm belgesi (Transkript) veya ıslak imzalı mühürlü sureti
6- ALES Belgesi, (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)
7- Yabancı Dil Belgesi (Araştırma Görevlisine başvuracaklar için)
8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
9- Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf
10- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)
11- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınmalıdır.)
12- Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan (daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

 

Duyuru Başlama Tarihi

: 23.09.2021

Son Başvuru Tarihi

: 08.10.2021

Ön Değerlendirme Tarihi

: 13.10.2021

Giriş Sınav Tarihi

: 15.10.2021

Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi

: 19.10.2021

Kabul edilecek Başvuru Şekli

: Şahsen veya Posta ile

Başvuru Adresi

: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Yeniköy Merkez, Ilıca Cadde Bizim Sokak NO: 29 Başiskele/KOCAELİ

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

: www.kocaelisaglik.edu.tr