Sağlık Bilimleri Üniversitesi iptal ilanı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
İPTAL İLANI


08.20.2021 tarihli ve 31622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alımıyla ilgili ilanımızda yer alan aşağıdaki 38, 98 ve 105 sıra nolu ilanlarımız iptal edilmiştir.
 

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI / PROGRAM

UNVAN

DRC

ARANAN ŞARTLAR

38

Balıkesir Atatürk Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

Anestezi ve Reanimasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. Majör abdominal ameliyatlarda istemsiz perioperatif hipotermi
ve risk faktörleri konusunda çalışması olmak.

98

İstanbul Ümraniye SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. İleri yaşlı hastalar için endoskopik retrograd kolanjiyopankretografide (ERCP) (ketofol) ve midazolam-meperidin kullanımının
karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.

105

İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Doçent unvanına sahip olmak. Endometrial patolojilerin saptanmasında likit temelli metodoloji ile endometrial örneklerin sitolojik olarak değerlendirilmesi konusunda
çalışması olmak.


İlan olunur.