657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak olup, postadaki gecikmeler ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru süresi ilanın, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren başlamaktadır.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI
(PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)


Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak olup, postadaki gecikmeler ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru süresi ilanın, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren başlamaktadır.

Başvuru Tarihi : 21.06.2022,
Son Başvuru Tarihi : 05.07.2022 Salı günü mesai bitimi.
İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Adayların https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=1001&bid=265&tid=7 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formunu doldurarak ekinde;
Özgeçmiş, Onaylı veya e-Devletten alınmış karekodlu Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi), İki (2) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Belgesi, Adli Sicil Kaydı Belgesi, Hizmet Cetveli (Herhangi Bir Kurumda Çalışıyor veya Daha Önce Çalışmış İse), Yayın Listesi, Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Puanlama Tablosu (Aday tarafından imzalanacaktır.),

Doçentlik Belgesi (Profesör ve Doçent kadroları için), Yabancı Dil Belgesi (Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları gereğince Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir Yabancı Dil Sınavından en az elli beş (55) puan veya uluslararası geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan; bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise seksen (80) veya buna denk bir puan almış olmak gerekmektedir. (Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için)), “Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme” dersinden başarılı olduğuna dair belge *(1) (Kurum dışından başvuracak adaylar arasından bu belgeye sahip olmayanların 1 (bir) yıl içinde başarılı olmayı taahhüt ettiklerine dair taahhütname senedini https://.agri.edu.tr/detail.aspx?id=5125&bid=265&tid=7 adresinden indirip imzalamaları ve başvuru dosyasına eklemeleri gerekmektedir.)

Yukarıda istenen belgeler ile birlikte 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları gereğince hazırlanan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet fiziki dosya ve beraberinde;

1- Profesör kadrosu için 6 (altı) adet, Doçent kadrosu için 4 (dört) adet dijital dosya (Flashdisk/DVD/CD) ile birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
2- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 (dört) adet dijital dosya (Flashdisk/DVD/CD) ile birlikte Tıp Fakültesindeki kadrolara başvuran adayların Eczacılık Fakültesine, diğer kadrolara başvuran adayların ise ilgili Fakülteye/Yüksekokula şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
Ayrıca Üniversitemizce oluşturulacak olan ön değerlendirme komisyonunun olumlu raporu ve Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarında belirlenen puanı almış olmak.

*(1)Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının 3. maddesinin 3. fıkrası gereği “Doktor öğretim üyesi, doçentlik ve profesörlük kadrolarına atanmalarda “Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme” dersinden başarılı olma şartı aranır.

Öğretim üyeliği için kurum dışı başvurular bağlamında yapılacak atamalarda, adaylardan bu dersten bir yıl içerisinde başarılı olmayı taahhüt etme şartı aranacaktır. Bu koşulu yerine getirmeyen öğretim üyeleri, atanmalarına ilişkin her türlü haklarından gayri kabil rücu olarak feragat ettiklerini beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.”

NOT:
- Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER
 

BİRİMİ BÖLÜM / ANABİLİM DALI UNVANI KADRO
ADET
KADRO
DERECE
BAŞVURU KOŞULU
Eğitim
Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi / Türkçe Eğitimi A.D. Profesör 1 1 Doçentlik belgesini Filoloji /Türk Dili alanında almış olmak. Türkçe Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Psikoloji /
Klinik Psikoloji A.D.
Profesör 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri /
Nöroloji A.D.
Profesör 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış olmak. Algoloji ve Klinik Nörofizyoloji alanlarında Uzmanlığını almış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik / Geometri A.D. Doçent 1 2 Geometri bilim dalında doktorasını tamamlamış, Matematik alanında doçent unvanı almış olmak.
Geometri alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri /
Göz Hastalıkları A.D.
Doçent 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış olmak.
Eğitim
Fakültesi
Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi A.D. Doktor
Öğretim
Üyesi
1 4 Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Doktora eğitiminde yaşanan sorunlar üzerine çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji / Sosyal Psikoloji A.D. Doktor
Öğretim
Üyesi
1 5 Psikoloji alanında Doktorasını yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı /
Eski Türk Edebiyatı A.D.
Doktor
Öğretim
Üyesi
1 4 İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak. Fars Dili ve Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri /
Tıbbi Biyokimya A.D.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Biyokimya alanında tıpta uzmanlığını almış olmak veya doktorasını Tıp Fakültesi biyokimyada yapmış olmak ve Lisansüstü eğitimleri sırasında laboratuvar çalışmalarında kardiyak
patolojilerle ilgili deneyime sahip olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri / Tıbbi Biyoloji A.D. Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Tıp Fakültesi veya Sağlık Bilimlerinden Tıbbi Biyoloji alanında doktorasını tamamlamış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri /
Anatomi A.D.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Anatomi alanında tıpta uzmanlığını almış veya Sağlık Bilimlerinden Anatomi alanında doktora yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri /
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Doktor
Öğretim
Üyesi
1 4 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri / Acil Tıp A.D. Doktor Öğretim Üyesi 1 3 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri / Genel Cerrahi A.D. Doktor Öğretim Üyesi 1 3 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.
Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu Hayvansal Üretim ve Teknolojileri / Hayvan Yetiştirme ve Besleme A.D. Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Hayvan Yetiştirme bilim dalında doktorasını yapmış olmak. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda büyüme ve büyüme modelleri alanında çalışmaları olmak.
Yabancı Diller
Yüksekokulu
Yabancı Diller / Yabancı Diller A.D. Doktor
Öğretim
Üyesi
1 5 İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık
mezunu olmak. Bu alanların birinde Doktorasını yapmış olmak.
Eleşkirt Meslek
Yüksekokulu
Finans Bankacılık ve Sigortacılık/ Bankacılık ve Sigortacılık Pr. Doktor Öğretim Üyesi 1 4 Maliye lisans mezunu olup, iktisat politikası alanında doktora yapmış olmak. Uluslararası rekabet gücü ve vergi alanlarında çalışma yapmış olmak.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
(ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ)


Üniversitemizin akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

SINAV TAKVİMİ
 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi, Öğretim Üyesi alıyor İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi, Öğretim Üyesi alıyor
İlan Başvuru Tarihi 21.06.2022
Son Başvuru Tarihi 05.07.2022 (Mesai bitimi)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 20.07.2022
Giriş Sınavı Tarihi 26.07.2022
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 29.07.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://www.agri.edu.tr/
Başvuru Yeri İlgili birimlere şahsen veya posta ile başvuruda bulunulacaktır.


İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER
 

İLAN
NO
BİRİMİ BÖLÜM /
ANABİLİM DALI
UNVANI KADRO ADET KADRO DERECE BAŞVURU KOŞULU ALES
PUAN TÜRÜ
ALES YAB.
DİL
22-01 Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller/ Yabancı Diller A.D. Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 6 İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık mezunu olmak. Bu alanların birinden tezli yüksek lisans
yapmış olmak.
SÖZ 70 85
22-02 Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri / Aşçılık Pr. Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 5 Aşçılık veya Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelemek suretiyle alanında en az bir yıl deneyimli olmak. - Muaf -
22-03 Meslek Yüksekokulu El Sanatları/ Geleneksel El Sanatları Pr. Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 6 Geleneksel Türk El Sanatları lisans mezunu olup
bu alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelemek suretiyle Yükseköğretim kurumlarında alanıyla ilgili ders verme deneyimine sahip olmak.
- Muaf -
22-04 Patnos Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri/ Bilgisayar Programcılığı Pr. Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 4 Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, bu alanların birinden tezli yüksek lisans yapmış olmak. SAY 70 -
22-05 Sivil Havacılık Meslek
Yüksekokulu
Ulaştırma Hizmetleri/ Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Pr. Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
1 4 Sivil Havacılık Lisans mezunu olup, Sivil Havacılık veya Lojistik Yönetiminden tezli yüksek lisans yapmış olmak. EA 70 -
22-06 Rektörlük MERLAB /
Merkezi Laboratuvar
Öğretim Görevlisi (Uygulama Yaptıran) 1 4 Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında görevlendirilmek üzere, Fakültelerin Kimya Bölümü veya Mühendislik Fakültelerinin Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. İş sağlığı ve güvenliği alanında en az C sınıfı sertifikaya sahip olmak şartıyla aşağıda yer alan cihazlardan en az üç(3) tanesini kullanabildiğini belgelendirmek. (IRMS, LC- MS/MS, ICP-MS,
NMR, iyon kromatografisi, UHPLC).
SAY 70 50
22-07 Eczacılık
Fakültesi
Eczacılık Meslek
Bilimleri / Farmakoloji A.D.
Araştırma
Görevlisi
1 7 Eczacılık lisans mezunu olmak ve Farmakoloji alanında Doktora yapıyor olmak. SAY 70 50
22-08/09 Sağlık
Bilimleri Fakültesi
Ebelik / Ebelik A.D. Araştırma
Görevlisi
2 6 Ebelik bölümü lisans mezunu olup ebelik
alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
SAY 70 50
22/10 İslami İlimler
Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri /
Din Bilimleri A.D.
Araştırma
Görevlisi
1 6 İslami İlimler veya İlahiyat Fakültesi lisans
mezunu olup, Din Psikolojisi alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
SÖZ 70 50


GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
4- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR
1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
2) Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
4) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

MUAFİYET
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare: RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Kadrolarına Başvuracak Adaylardan İstenen Belgeler
Öğretim görevlileri için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.
1- Başvuru Formu ( https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=916&bid=265&tid=7 )
2- Özgeçmiş,
3- ALES sonuç belgesi,
4- Yabancı Dil Sonuç Belgesi. (Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavların aslı veya onaylı örneği) (Lisans Programları ve Uygulamalı Birim Öğretim Görevlisi Başvuruları İçin İstenen Belgedir.)
5- Lisans/ Yüksek Lisans/ Doktora Diplomalarının (yurt dışından alınmış ise Denklik belgesinin) aslı veya onaylı örneği yada e-Devletten alınmış karekodlu mezuniyet belgesi,
6- Lisans transkripti (elektronik imzalı, aslı, resmi kurumlarca onaylı veya e-Devletten alınmış karekodlu belge olması gerekmektedir.)
7- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
8- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf,
9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi,
10- Adli Sicil Kaydı Belgesi,
11- Alanında Onaylı İş Tecrübe Belgesi (istenmişse);
a- Karekodlu, Islak imzalı veya elektronik imzalı İş Tecrübe Belgesi ve SGK Hizmet Döküm Belgesi veya
b- Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile kamu görevinden ayrılmış olanlar ıslak imzalı ve mühürlü veya e-Devlet HİTAP Hizmet Döküm Belgesi.

Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan İstenen Belgeler
Araştırma görevlileri için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde
hazırlayacaklardır.
1- Başvuru Formu (https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=916&bid=265&tid=7)
2- Özgeçmiş,
3- ALES sonuç belgesi,
4- Yabancı Dil Sonuç Belgesi. (Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavların aslı veya onaylı örneği)
5- Yüksek Lisans veya Doktora öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (e-Devletten alınmış karekodlu, elektronik imzalı, aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü olmalıdır.) öğrenci belgesi ve transkripti (e-Devletten alınmış karekodlu, elektronik imzalı, aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü olmalıdır.)
6- Lisans/ Yüksek Lisans/ Doktora Diplomalarının (yurt dışından alınmış ise Denklik belgesinin) aslı veya onaylı örneği ya da e-Devletten alınmış karekodlu mezuniyet belgesi
7- Lisans transkripti (elektronik imzalı, aslı, resmi kurumlarca onaylı veya e-Devletten alınmış karekodlu belge olması gerekmektedir.)
8- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
9- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf,
10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi,
11- Adli Sicil Kaydı Belgesi,
12- Bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile kamu görevinden ayrılmış olanlar için ıslak imzalı ve mühürlü veya e-Devlet HİTAP Hizmet Döküm Belgesi.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1- 06.02.2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim sürelerini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır.
2- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilandaki ilgili Fakülte/Yüksekokula şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır, Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü ilgili birimlere ulaşması gerekmektedir. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
3- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
5- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır.
6- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
7- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.
8- İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre (sertifika, kurs belgesi vb.) başvurularına kanıtlayıcı belgeleri eklemeleri zorunludur.
9- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
10- Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/D maddesine göre yapılacaktır.