Devlet Personel Başkanlığı ayakta tedavisi sona eren devlet memurunun, tedavinin bitimine müteakip görev yerine dönmek zorunda olduğunu bildirdi.

Gözden kaçırmayın

İLKSAN 2022 Temsilciler Kurulu Olağan Toplantısı Başlıyor İLKSAN 2022 Temsilciler Kurulu Olağan Toplantısı Başlıyor

Devlet Personel Başkanlığı 25.04.2013 tarih ve 6005 sayılı görüş yazısında ayakta tedavi olan devlet memurları ile ilgili olarak "Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde,
- Devlet memurunun hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde memurun izinli sayılması gerektiği; ancak bu iznin muayene süresi, tetkik ve tahlil süresi ile sınırlı olduğu,
-Devlet memuruna verilen bu iznin suistimal edildiği yönünde kanaate varılması halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgililerden sağlık kurum ve kuruluşlarında muayene edildiğine veya muayene sonrası tetkik ve tahlil yaptırdığına dair belge istenebileceği,
- Muayene sonrasında tabip tarafından hastalık raporu verilmediği takdirde Devlet memurunun söz konusu sürelerin bitiminde görevine başlaması gerektiği,
- Muayene sonrasında tabip tarafından hastalık raporu verilmediği takdirde söz konusu sürelerin bitiminde görevine başlamayan Devlet memuru hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılabileceği,
mütalaa edilmektedir.
" görüşlerine yer vererek ayakta tedavisi sona eren devlet memurunun, tedavinin bitimine müteakip görev yerine dönmek zorunda olduğunu bildirdi.