- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi “Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirilecektir.

 

Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzman alım ilanı Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzman alım ilanı
Fakülte / Enstitü Bölüm / Anabilim Dalı Kadro Unvanı Kadro Sayısı Aranan Nitelikler
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe / Felsefe Tarihi Doktor Öğretim Üyesi 1 Felsefe alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Antik Yunan felsefesi, Modern felsefe derslerini verebiliyor olmak. İngilizce ders verebiliyor olmak.
Felsefe / Sistematik Felsefe ve Mantık Doktor
Öğretim Üyesi
1 Felsefe alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Bilim felsefesi, Zihin felsefesi, Matematik ve Biyoloji felsefesi alanlarından birinde yayınları bulunmak. İngilizce ders verebiliyor olmak.

 


Başvuruda Gerekli Belgeler:
- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi
- Özgeçmiş (YÖK formatında) ve Eserler Listesi
- Kimlik fotokopisi
- Fotoğraf (2 Adet)
- Adli sicil belgesi
- Hizmet belgesi
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
- Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları
- Varsa Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları,
- Yurtdışından alınan diplomalar için Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi
- YÖKDİL/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge – İngilizce

Açıklama:
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) takım dosya (bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshalarını elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim etmeleri ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca akademik personel adayı açık rıza metnini vermeleri gerekmektedir. Aydınlatma Metnine https://www.ihu.edu.tr/aydinlatma-metni linki üzerinden ulaşılabilmektedir.)
- 18.05.2021 tarihli ve 31485 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olması gerekmektedir.
- Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen kampüs adresimize “Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok Başakşehir / İstanbul” yapılacaktır. Tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.ihu.edu.tr yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Duyuru Başlama Tarihi : 20.05.2022
Son Başvuru Tarihi : 03.06.2022