Sözleşmeli personel olarak görev yapan üyemizin 3 Başarı Belgesi ve akabinde Üstün Başarı Belgesi verilmesinin sonucu olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 122.maddesi kapsamında ödül verilmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine sendikamızın üyemiz adına açtığı davada ; İdare Mahkemesi, sözleşmeli personele ödül verilmemesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Sözleşmeli personel olarak görev yapmakta olan üyemizin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 122. maddesi kapsamında alınan üç adet başarı belgesi ve akabinde üstün başarı belgesine istinaden aynı madde hükmü gereği ödül verilmesi talebi; “657 sayılı Kanun’un 122. maddesinin sözleşmeli personellere uygulanmadığı” gerekçesiyle reddedilmiştir.

Ancak İdare Mahkemesi kararında; 657 sayılı Kanun’un 122. maddesinin sözleşmeli personellere uygulanmayacağı yönünde bir hüküm içermediği, ödülün üstün başarı belgesi alan personellere verileceği, dolayısıyla sözleşmeli personel lehine bir hüküm içerdiği ve sözleşmeli personel tarafından alınan üç adet başarı belgesi ile üstün başarı belgesinin 657 sayılı Kanun’un 122. maddesi kapsamında verildiği dikkate alındığında, üyemizin ödül talebinin reddedilmesini hukuka aykırı bularak işlemin iptaline karar verdi.

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Yürütmesinin Durduruldu Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Yürütmesinin Durduruldu

Söz konusu emsal karar ile sözleşmeli personeller; 3 Başarı Belgesi ve Üstün Başarı Belgesi verilmesinin akabinde ve ayrıca mevzuattaki şartları taşımaları halinde ödül verilmesi talebiyle başvuruda bulunabilecekler.

İlgili İdare Mahkemesi Kararı ve Bölge İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız