YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞISÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 12 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 27 Eylül - 6 Ekim)

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 9 Öğretim Elemanı Alım İlanı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 9 Öğretim Elemanı Alım İlanı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 12 (on iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.